Archive | Vooruitblik RSS feed for this section

Soort X

10 Oct

Het is een jager. Het is een verzamelaar. Een aaseter zelfs. Hij heeft een sterk instinct, een inwendige drang om te jagen en verzamelen. Hij zoekt op afstand naar nieuwe bronnen en leefgebieden terwijl bestaande ondersteboven worden gekeerd. Hij pakt alles wat ie pakken kan, geen kans laat hij onbenut, alles moet ervoor wijken. Niet alleen wat lekker is, maar vooral wat nieuw is. Zoveel mogelijk verschillends proberen is zijn de ultieme beloning. Dat is soort X.

Het is een soort waarvan relatief weinig exemplaren rondlopen in de vrije natuur. In tegenstelling tot de dierenwereld, waar de beschrijving van deze soorten vaak moet worden voorzien van de tussenvoeging “nog maar”. Nee, soort X heeft niet eerst in groten getale de planeet bevolkt om vervolgens te zijn teruggedrongen tot in een klein habitat waardoor steeds meer exemplaren het loodje legden. De concurrentie wordt langzaam groter, maar de habitat breidt zich veel sneller uit. Meer dan ooit tevoren verandert het landschap waarin deze soort zich zo thuis voelt en dwingt het hem tot het veranderen van zijn leefwijze. Doet hij dit niet dan zal hij zonder het zelf te weten ten onder gaan. Hij zal het pas zien als het te laat is en sommigen zien het zelfs helemaal niet. Berooid en depressief zullen hun lichten langzaam doven terwijl ze dromen over vroeger, toen de wereld nog overzichtelijk was en ze op de toppen van hun kunnen waren.Steve_Irwin

Ondanks de uitbreiding van hun natuurlijke habitat en de daarmee groter wordende kans op overleving van de soort liggen er ook gevaren op de loer anders dan het ten onder gaan aan de hiervoor geschetste wijzigende leefomgeving. Een andere soort is in opkomst: soort Y. Deze nieuwe soort behoort tot een krachtige beweging die soort X zelf op gang heeft gebracht. Soort Y heeft de controle echter bijna volledig overgenomen. Y is minder gedreven. Ze verzamelt wel, maar veel minder. Wanneer ze een goede lekkere en volop beschikbare prooi heeft gevonden zal ze hier veel langer bij in de buurt blijven. De drang naar jagen en verzamelen is stukken minder groot. Y heeft er controle over. Het experiment van een nieuwe prooi wordt niet geschuwd, maar wanneer deze niet beschikbaar is valt Y met net zoveel plezier terug op de oude bekende. Over het algemeen is soort Y nog jong en hoewel ze minder ervaring hebben dan X zorgt hun snel stijgende aantal voor een machtige beweging.

Deze machtige beweging is grotendeels verantwoordelijk voor de uitbreiding van de habitat van soort X. De uitbreiding gaat echter snel. Voor sommige exemplaren zal het te snel zijn. Zij zullen zich niet aan weten te passen aan de snel veranderende omstandigheden die vooral bestaan uit het voortdurend ontstaan van nieuwe, nog ongerepte leefgebieden. Sommige nieuwe gebieden lijken veel op de bestaande leefomgeving van X, maar andere zijn compleet anders. X heeft overigens vrijwel nooit moeite om te overleven in een nieuwe leefomgeving. Hij adapteert zich snel aan de nieuwe omgeving en wanneer het hem niet bevalt is hij ook snel weer weg. Hij heeft dan echter wel zoveel mogelijk prooien verorberd en dat wat hij niet direct kon verorberen heeft hij gevangen. Bovendien kent hij de route. Zodra er nieuwe prooien worden ontdekt of nieuwe bronnen worden aangeboord in het gebied zal hij terugkeren. Misschien niet direct, maar X onthoudt het tot hij een mogelijkheid ziet om ook de nieuwe bronnen te testen en prooien te verzamelen.

Soms zijn er bronnen waarvoor X bereid is om lange omzwervingen te maken. Tijdens deze omzwervingen schiet het tempo waarmee bronnen worden getest en prooien worden verorberd extreem de hoogte in. Wanneer X na zo’n omzwerving weer terugkeert naar zijn vaste jaaggebied breekt doorgaans een periode van rust aan. X voelt zich voor een korte periode lichtjes uitgeblust en is even geen schim van zichzelf. Hij ziet het liefst even geen soortgenoten en voelt zelfs geen drang om prooien die hij eerder heeft verzameld te testen. De sterkste exemplaren kunnen hun innerlijke drang echter niet helemaal onderdrukken. Wanneer een soortgenoot toch eerder verzamelde prooien begint te testen zullen de sterkste exemplaren toch overstag gaan.

X is een omnivoor. Hij jaagt op kleine en grote prooi, test bekende en onbekende bronnen en verzamelt en verorbert zelfs prooien waarvan hij een sterk vermoeden heeft dat deze hem niet gaan bekoren. De voldoening om alle, althans zo veel mogelijk ten minste in het eigen leefgebied gelegen bronnen te hebben getest en prooien te hebben verorberd is dusdanig groot dat het voor X bijna werkt als een lustreceptor in de hersenen. Hoe dichter hij komt bij het halen van een 100% score hoe beter hij zich voelt. En dit wordt de ondergang van diegenen die hier niet vanaf kunnen stappen. De habitat breidt zich zo snel uit dat geen enkel exemplaar deze kan volgen. De lust en het plezier worden minder en minder tot men uiteindelijk de leefwijze opgeeft en in de anonimiteit belandt waar men zich voedt met karige naar karton smakende taaie prooien.

Is de ondergang van X dan definitief bezegeld? Nee, Y lijkt dan wel de toekomst te hebben, maar er zijn ook mogelijkheden voor X om te overleven. Het is mogelijk om te evolueren naar XY. Vaak zorgt de komst van een partner al voor het verminderen van de drang. Het omgekeerde, juist een versterking van de verzamelwoede door hulp van de partner is ook mogelijk, maar komt zelden voor. Wanneer de paartijd goed wordt benut en duidelijk wordt dat er jonge welpen op komst zijn begint de verandering meer drastische vormen aan te nemen. De mogelijkheden om omzwervingen te maken zoals voorheen worden minder en bovendien blijft er naast de opleiding van de jonge welp weinig tijd over om op jacht te gaan naar prooien die hij niet eerder heeft geprobeerd. Wanneer hij hiermee om kan gaan is X feitelijk XY geworden. De komende 20 jaar zal zijn leven in het teken staan van het zorgen voor en opleiden van zijn kroost. Er zijn aanwijzingen dat hij daarna zal terugkeren naar zijn oude leefwijze maar dit is nog niet geheel duidelijk, de soort is daarvoor nog onvoldoende bestudeerd. Over 50 jaar, als de soort dan nog bestaat, zullen we meer weten.

[René wordt medio maart 2015 papa!, red]